برای مشاهده برنامه کلیک نمایید

وقت بخیر و ایام بکام؛
دویست و بیست و دومین جلسه علمی متوالی انجمن نفرولوژی ایران
در تاریخ پنجشنبه 14 تیر ماه از ساعت 10 الی 12 بصورت مجازی برگزار می گردد.
عنوان: دیالیز صفاقی 
دبیر علمی برنامه : دکتر شهرام طاهری
شناسه سامانه آموزش مداوم: 
217934
نفرولوژي بالغين: 2 امتياز
نفرولوژی اطفال : 2 امتياز
متخصصین داخلی: 2 امتیاز
پزشک عمومی 1.5 امتیاز
کارشناسی ارشد پرستاری 1.5 امتیاز
کارشناسی پرستاری 1.5 امتیاز
زمان شروع ثبت نام : چهارشنبه 13 تیر از ساعت ۸ صبح
 
لینک پخش انلاین:
 

نظر خود را درج نمایید