سمینار سراسری انجمن پیوند اعضاء ایران با همکاری انجمن نفرولوژی ایران، اسفندماه سال 1397 در بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد برگزار گردید.

برنامه علمی

فایل سخنرانی های ضبط شده

اسلایدها

 

سمینار سراسری انجمن، با موضوع "ديابت و نفروپاتي ديابتي" مهرماه سال 1397 در هتل اسپيناس برگزار گردید.

برنامه علمی

فایل کتاب

اسلايدها

 

سمینار سراسری انجمن، با موضوع "راهکارهای درمانی بیماری مزمن کلیه" آبان 1395 در هتل اسپیناس برگزار گردید.

برنامه علمی

فایل کتاب

اسلایدهای سمینار

 

 

سمینار سراسری انجمن، با موضوع "دستورالعمل های درمانی بیماریهای گلومرولی" بهمن 1393 در مرکز طبی کودکان برگزار گردید.

برنامه علمی

فایل کتاب

اسلایدهای سمینار