نفروتوکسین ها و کلیه 

 

سمینار سراسری سال 1401 تهران هتل هما 12 الی 15 مهر

برنامه علمی

اسلاید های برنامه

دکتر آموزگاردکتر ابوالقاسمی / دکتر احمدی / دکتر اطمینان / دکتر اعتمادی / دکتر تمدندار 

دکتر جعفری / دکتر حاجی سلیمی / دکتر حاجیان /  دکتر حامی / دکتر حق وردی

دکتر حاکمی/  دکتر خسروشاهی / دکتر خسروی / دکتر دادخواه / دکتر دادرس 

دکتر سبزقبایی / دکتر سلیمانیان  /دکتر سماوات / دکتر شجاع مرادی /دکتر صباغیان 

دکتر صددادی /دکتر صدوق /دکتر صمدیان /دکتر عدالت نژاد /دکتر غیاثی /دکتر فریدون 

دکتر محمدیدکتر مرتضوی /دکتر مرغوب /دکتر مریم محمدی /دکتر منفرد /دکتر میلادی پور 

دکتر ناصری /دکتر نجفی /دکتر هادیان /دکتر هاشمی /دکتر پزشکی /دکتر یعقوبی

مشاوره ها در نفرولوژي 

پوستر و برنامه 

وبینار سراسری انجمن "مشاوره ها در نفرولوژی" 29-30 آبان و 6-7 آذرماه 1399 ، ساعت 14-20 برگزار شد.

سخنرانان: 

روز اول (29 آبان-جلسه 1): دکتر محمدعلی شفیعی (نفرولوژیست-دانشگاه تورنتو کانادا)، دکتر میترا مهراد (نفرولوژیست)، دکتر فرحناز دادرس (نفرولوژیست)، دکتر سیما عابدی آذر (نفرولوژیست)

روز اول (29 آبان-جلسه 2): دکتر اصغر رستگار (نفرولوژیست، دانشگاه Yale آمریکا)، دکتر محمدرضا خاتمی (نفرولوژیست)، دکتر امیرحسین میلادی پور (نفرولوژیست)، دکتر حمید سامی مقام (نفرولوژیست)

روز دوم (30 آبان-جلسه 1): دکتر شاهرخ عزت زادگان (نفرولوژیست)، دکتر شکوفه ساوج (نفرولوژیست)، دکتر منیرالسادات حاکمی (نفرولوژیست)، دکتر بهزاد عین الهی (نفرولوژیست) 

روز دوم (30 آبان-جلسه 2): دکتر شیوا سموات (نفرولوژیست)، دکتر جمشید روزبه (نفرولوژیست)، دکتر هوشنگ سندگل (نفرولوژیست)، دکتر نوشین دلیلی (نفرولوژیست)

روز سوم (6 آذر-جلسه 1): دکتر نرگس سادات زاهد (نفرولوژیست)، دکتر فرین رشید فرخی (نفرولوژیست)، دکتر مسعود خسروی (نفرولوژیست)، دکتر امیراحمد نصیری (نفرولوژیست)

روز سوم (6 آذر-جلسه 2): دکتر فرزانه سادات مینو (نفرولوژیست)، دکتر فریبا صمدیان (نفرولوژیست)، دکتر عباس اطمینان (نفرولوژیست)

روز چهارم (7 آذر-جلسه 1): دکتر عاطفه آموزگار (نفرولوژیست)، دکتر فرشید حق وردی (نفرولوژیست)، دکتر شهرزاد شهیدی (نفرولوژیست)، دکتر زهرا شفیعی (نفرولوژیست)

روز چهارم (7 آذر-جلسه 2): دکتر سمیرا طبیبان (نفرولوژیست)، دکتر فروغ سبزقبایی (نفرولوژیست)، دکتر فاطمه پوررضاقلی (نفرولوژیست)، دکتر رقیه اکبری (نفرولوژیست)

فیلم سخنرانی های وبینار:

1 مشاوره نفرولوژی در اختلالات الکترولیتی و اسید و باز (1)

2 مشاوره نفرولوژی در اختلالات الکترولیتی و اسید و باز (2)-بخش اول

2 مشاوره نفرولوژی در اختلالات الکترولیتی و اسید و باز (2)-بخش دوم

3 مشاوره نفرولوژی در بیماریهای سیستمیک-بخش اول

3 مشاوره نفرولوژی در بیماریهای سیستمیک-بخش دوم

4 مشاوره های جراحی در پیوند کلیه-بخش اول

4 مشاوره های جراحی در پیوند کلیه- بخش دوم

5 مشاوره های نفرولوژی در بخش مراقبتهای ویژه-بخش اول

5 مشاوره های نفرولوژی در بخش مراقبتهای ویژه-بخش دوم

6 مشاوره های جرحی در بیماری مزمن کلیه

7 مشاوره های نفرولوژی در بیماران قلبی-بخش اول

7 مشاوره های نفرولوژی در بیماران قلبی-بخش دوم

8 مشاوره های نفرولوژی در بیماریهای زنان و زایمان-بخش اول

8 مشاوره های نفرولوژی در بیماریهای زنان و زایمان-بخش دوم

فایل الکترونیک کتاب وبینار

اسلاید سخنرانان (بترتیب ارائه):

دکتر محمدعلی شفیعی / دکتر میترا مهراد / دکتر فرحناز دادرس / دکتر سیما عابدی آذر / دکتر اصغر رستگار / دکتر محمدرضا خاتمی / دکتر امیرحسین میلادی پور

دکتر حمید سامی مقام / دکتر شاهرخ عزت زادگان / دکتر شکوفه ساوج / دکتر منیرالسادات حاکمی / دکتر بهزاد عین الهی  / دکتر شیوا سموات / دکتر جمشید روزبه

دکتر هوشنگ سندگل / دکتر نوشین دلیلی / دکتر نرگس سادات زاهد / دکتر فرین رشید فرخی / دکتر مسعود خسروی / دکتر امیراحمد نصیری / دکتر فرزانه سادات مینو

دکتر فریبا صمدیان / دکتر عباس اطمینان / دکتر عاطفه آموزگار / دکتر فرشید حق وردی / دکتر شهرزاد شهیدی / دکتر زهرا شفیعی / دکتر سمیرا طبیبان

دکتر فروغ سبزقبایی / دکتر فاطمه پوررضاقلی / دکتر رقیه اکبری

ارتقا کیفیت زندگی و افزایش بقا در پیوند اعضا

 

 سمینار سراسری انجمن پیوند اعضاء ایران با همکاری انجمن نفرولوژی ایران، اسفندماه سال 1397 در بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد برگزار گردید.

برنامه علمی

فایل سخنرانی های ضبط شده

اسلایدها

دیابت و نفروپاتی دیابتی 

سمینار سراسری انجمن، با موضوع "ديابت و نفروپاتي ديابتي" مهرماه سال 1397 در هتل اسپيناس برگزار گردید.

برنامه علمی

فایل کتاب

اسلايدها

راهکارهای درمانی بیماری مزمن کلیه 

سمینار سراسری انجمن، با موضوع "راهکارهای درمانی بیماری مزمن کلیه" آبان 1395 در هتل اسپیناس برگزار گردید.

برنامه علمی

فایل کتاب

اسلایدهای سمینار

دستورالعمل های درمانی بیماری های گلومرولی

 

سمینار سراسری انجمن، با موضوع "دستورالعمل های درمانی بیماریهای گلومرولی" بهمن 1393 در مرکز طبی کودکان برگزار گردید.

برنامه علمی

فایل کتاب

اسلایدهای سمینار

دیالیز و بیمار های مزمن کلیه 

عکس های سمینار

پیوند کلیه 

عکس های سمینار