آدرس: ایران - تهران - بلوار کشاورز - خیابان دکتر قریب - خیابان شهید طوسی - پلاک 63

کد پستی : 1419783311

تلفن : 2166912653

فکس : 66912653

ایمیل: iran.nephrology@gmail.com

صفحات اجتماعي: تلگرام irsnofficial@