کنگره سراسری پیوند اعضاء

کنگره سراسری انجمن پیوند اعضاء با همکاری انجمن نفرولوژی ایران مورخ 2 و 3 اسفندماه 97 در تهران سالن همایش بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی برگزار گردید.

برنامه علمی کنگره

تصاویر بخشی از برنامه های کنگره

اسلایدهای سخنرانی ها

با توجه به پخش زنده و ضبط سخنرانی ها، میتوانید از طرق زیر به فیلم سخنرانیها دسترسی یابید:

۱. مراجعه به سایت lahzenegar.com
2. جستجوی simava و انتخاب نام کاربری "محمدعلی قمیان" در این قسمت سخنرانیهای ِPlenary Lecture ها و سمپوزیوم های نفرولوژی میباشد قبل مشاهده است.
۳. انتخاب نام کاربری "گروه تلوزیونی سیماوا" در این قسمت پنل های پیوند و جراحی کلیه قابل مشاهده است.
سایر سخنرانی از جمله پنل جراحی روده و سمپوزیوم قلب و ریه بصورت ضبط شده، در اینده ای نزدیک در اختیار علاقمندان قرار میگیرد.

تعدادی از لینک ها بعنوان نمونه ارائه می گردد:

Rehabilitation for Solid Organ Transplantation; Physical Therapy Consideration: Dr Mohammad-Hossein Poorgharib (Sport and Exercise Medicine Specialist)

Putting the Balance Back in Diet; Nutrition in Transplantation: Dr Hossein Imani (Nutritionist)

Over 5000 Kidney Transplantation, Single Center Experience: "Upgraded Iranian Model" to Shorten Waiting List Successfully: Dr Naser Simforoush (Urologist)

Combined Heart & Other Organs Transplant: Dr Babak Sharif-Kashani (Cardiologist)

Opening Programs Welcome Notes Senior Appreciation

Donor-derived Infection: Dr Effat Razeghi (Nephrologist)

Viral infection in Transplantation: Dr Shahrzad Shahidi (Nephrologist)

Role of Virtual Cross-match in Graft Survival, State of The Art: Dr Yadollah Shakiba (Immunologist)

Hepatitis C in Transplant, Donor and Recipients Issues: Dr Behzad Einolahi (Nephrologist)

Therapeutic Approaches of Antibody Mediated Rejection: Dr Hasan Argani (Nephrologist)

Novel approaches to desensitization: Dr Mohammadreza Khatami (Nephrologist)

Recurrent and Re Novo Disease After Kidney Transplantation: Dr Fatemeh Poorrezagholi(Nephrologist)

Post-transplant thrombotic microangiopathy,A diagnostic dilemma: Dr Farahnaz Dadras (Neohrologist)

 Donor Health After Kidney Donation: Dr Shahrokh Ezzatzadeghan (Nephrologist)

Recurrent and Re Novo Disease After Kidney Transplantation: Dr Fatemeh Poorrezagholi (Nephrologist)

 Immunological Risk Assessment of kidney Recipients: Dr Fariba Samadian (Nephrologist)

 Overcoming Age with Frailty Evaluation in the kidney Transplant Recipients: Dr Farshid Haghverdi (Nephrologist)

Cardiovascular assessment pre-and post-kidney transplantation: Dr Valid Eslami (Cardiologist)

Transplantation Tolerance; Untapped Opportunities: Dr Amirhossein Miladipour (Nephrologist)

Immunology Workshop (Dr Yadollah Shakiba, Dr Shiva Samavat, Dr Nooshin Dalili)

Surgical Kidney Transplantation Symposium 1

Surgical Kidney Transplantation Symposium 2

Harvest Panel; Deseased Kidney Donation: Dr SR Yahyazadeh (Kidney transplant Surgeon)

Harvest Panel: Dr Mohsen Ali Akbarian(Liver Transplant Surgron)

Harvest Panel: Dr farahnaz Sadegh-Beigi (Thoracic Surgron)

 Harvest Panel: Dr Alireza Bakhshandeh (Cardiac Surgeon)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر خود را درج نمایید