banner

مجله بيماريهاي كليه ايران

 

مجله بيماريهاي كليه ايران از سال 2007 با امتياز علمي پژوهشي و بصورت فصلنامه شروع به كار كرد. بتدريج با نمايه شدن مجله در پاب مد و اسكاپوس، مجله بصورت دو ماهنامه ادامه كار داد. در حال مجله IJKD با نمايه شدن در SCI Expanded, MEDLINE/PubMed, EMBASE, Scopus, cinhal, CABI, Google Scholar, SID, IranMedex, and IMEMR و ضريب تاثير Impact Factor) = 1.2) پذيراي مقالات از سراسر دنيا ميباشد. مجله با دسترسي آزاد و بصورت رايگان ميباشد. دسترسی به مجله بیماریهای کلیه ایران

معرفي بيمار جالب

كنگره ها و سمینارهای آتی

* برنامه وبينارهاي انجمن در سال 1399

19 تيرماه: استخوان و بيماريهاي كليه 

16 مردادماه: كرسنت در بيماريهاي گلومرولي

23 مردادماه: سندرم کاردیورنال

30 مرداد: بيماريهاي كليه، گذر از كودكي به بزرگسالي

13 و 14 شهریور: فشارخون، ویژه متخصصین داخلی و پزشکان عمومی

20 شهریور: همودیالیز

27 شهريور: نارسايي حاد كليه در شرايط بحراني

 

* سمينار/وبينار سراسري انجمن نفرولوژي ايران از تاريخ 27 الی 30 آبان با موضوع مشاوره هاي نفرولوژي برگزار خواهد شد.

آموزش‌ به بیمار

بیماریهای کلیه و آنچه همگان باید در مورد آن بدانند: کلیه و عملکرد آن

بیماریهای کلیه و آنچه همگان باید در مورد آن بدانند: علایم بیماری کلیوی

بیماریهای کلیه و آنچه همگان باید در مورد آن بدانند: تشخیص بیماریهای کلیوی

بیماریهای کلیه و آنچه همگان باید در مورد آن بدانند: بیماریهای شایع کلیوی

بیماریهای کلیه و آنچه همگان باید در مورد آن بدانند: باورهای غلط و حقایق درباره بیماریهای کلیوی

بیماریهای کلیه و آنچه همگان باید در مورد آن بدانند: جلوگیری از بروز بیماری کلیوی

 

بیماریهای کلیه و آنچه همگان باید در مورد آن بدانند: بیماری کلیوی در زمینه دیابت

بیماریهای کلیه و آنچه همگان باید در مورد آن بدانند: بیماری پلی کیستیک کلیه

بیماریهای کلیه و آنچه همگان باید در مورد آن بدانند: زندگی کردن با یک کلیه

بیماریهای کلیه و آنچه همگان باید در مورد آن بدانند: عفونت مجاری ادراری

بیماریهای کلیه و آنچه همگان باید در مورد آن بدانند: بیماری سنگ

بیماریهای کلیه و آنچه همگان باید در مورد آن بدانند: بزرگی خوش خیم پروستات

بیماریهای کلیه و آنچه همگان باید در مورد آن بدانند: سندرم نفروتیک