نوزدهمین کنگره بین المللی نفرولوژی، دیالیز و پیوند کلیه انجمن نفرولوژی ایران از تاریخ ۲۱ الی ۲۴ آذر 1402 (12 تا 15 دسامبر 2023) در شهر تهران در هتل هما برگزار میگردد.

برنامه علمی PDF 

عکس های کنگره

         روز اول     روز دوم     روز سوم     روز چهارم        

اسلاید های سخنرانی ها:

روز اول سالن زمرد : دکتر حق وردیدکتر احمدپوردکتر روپشدکتر مرتضویدکتر دلیلیدکتر مورانهدکتر حاکمیدکتر سامی مقامدکتر ساوج

روز اول سالن صدف : دکتر ابوالقاسمی/دکتر اکبری/دکتر بصیرت نیا/دکتر رازقی/دکتر علیرضایی/دکتر مخدومی/دکتر ساوج/دکتر حامی/دکتر دادرس/دکتر چهرازیدکتر عصاره

روز دوم سالن زمرد: دکتر شریف/دکتر ندیم/دکتر قیصری/دکتر افروزیان/دکتر ارگانی/دکتر عزت زادگان/دکتر بادلی/دکتر حامی/دکتر نصیری/دکتر رشیدفرخی/دکتر تارا

روز دوم سالن صدف: دکتر اردلان/دکتر نجفی/دکتر غفاری مقدم/دکتر خسروی/دکتر منصوری/دکتر پزشگی/دکتر رمضان زاده/دکتر شهیدی/دکتر طالبی طاهر/دکتر عبدالله پور/دکتر اطمینان/دکتر سعادت/دکتر طیبی/دکتر احمدی/دکتر میتوکندری

سمپوزیوم PD :دکتر سرکان/دکتر ابوالقاسمی/دکتر صیرفیان

روزم سوم سالن زمرد: دکتر درخشان/دکتر سبزقبایی/دکتر سدادی/دکتر ملکوتیان/دکتر رهبر/دکتر هومن/دکتر کازانچیوقلو/دکتر کازانچیوقلو2/دکتر منفرد/دکتر ساوج/دکتر تمدندار

روزم سوم سالن صدف: دکتر آموزگار/دکتر دادخواه/دکتر دادرس/دکتر شفیعی/دکتر پاشایی/دکتر رضوی/دکتر صادقی/دکتر سلیمانیان

کنگره مجازی بین المللی انجمن نفرولوژی ایران 28 مهر لغایت 02 آبان ماه سال 1400 (20_24 2021october) به صورت مجازی برگزار شد.

برنامه علمی PDF

اسلاید های برنامه 

 

کنگره بین المللی انجمن نفرولوژی ایران 28 آبان لغایت 01 آذرماه سال 1398 (19-22 نوامبر 2019) در تبریز برگزار شد. 

برنامه علمی

اسلايدهاي سخنراني ها

كتاب خلاصه مقالات كنگره (ساپليمنت مجله)

عكس ها

پاورپوينت با تم كنگره تبريز

 

شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن، همزمان با سومین کنگره بین المللی انجمن پیوند اعضاء، در شیراز (May 2017)  با همکاری انجمن بین المللی نفرولوژی (ISNبرگزار گردید.

برنامه علمی

کتاب خلاصه مقالات کنگره (ساپلیمنت مجله IJKD)

 

 

 پانزدهمین کنگره بین المللی انجمن، در مشهد (September-October 2015) با همکاری انجمن بین المللی نفرولوژی (ISN) برگزار گردید.

برنامه علمی

كتاب خلاصه مقالات كنگره (ساپليمنت مجله IJKD)

 

 

چهاردهمین کنگره بین المللی انجمن، در اصفهان (February 2014) با همکاری انجمن بین المللی نفرولوژی (ISN) برگزار گردید.

برنامه علمی

کتاب خلاصه مقالات کنگره (ساپلیمنت مجله IJKD)

 

یزد، 2011


کیش، 2009

تهران، 2007