کنگره بین المللی انجمن نفرولوژی ایران 28 آبان لغایت 01 آذرماه سال 1398 (19-22 نوامبر 2019) در تبریز برگزار شد. 

برنامه علمی

اسلايدهاي سخنراني ها

كتاب خلاصه مقالات كنگره (ساپليمنت مجله)

عكس ها

پاورپوينت با تم كنگره تبريز

 

شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن، همزمان با سومین کنگره بین المللی انجمن پیوند اعضاء، در شیراز (May 2017)  با همکاری انجمن بین المللی نفرولوژی (ISNبرگزار گردید.

برنامه علمی

کتاب خلاصه مقالات کنگره (ساپلیمنت مجله IJKD)

 

 پانزدهمین کنگره بین المللی انجمن، در مشهد (September-October 2015) با همکاری انجمن بین المللی نفرولوژی (ISN) برگزار گردید.

برنامه علمی

كتاب خلاصه مقالات كنگره (ساپليمنت مجله IJKD)

 

چهاردهمین کنگره بین المللی انجمن، در اصفهان (February 2014) با همکاری انجمن بین المللی نفرولوژی (ISN) برگزار گردید.

برنامه علمی

کتاب خلاصه مقالات کنگره (ساپلیمنت مجله IJKD)