شرح وظايف کمیته پژوهش انجمن نفرولوژی:

1- بررسی امکانات رجیستری به منظور به روز رسانی و Web-based  کردن

2- اطلاع رسانی پروژه های تحقیقاتی دانشگاهی که نیاز به مشارکت گروهی برای جمع آوری اطلاعات وجود دارد.

3- ایجاد همکاری های پژوهشی بین المللی:

  1.      IPN-Registry
  2.      ISN

4- تهیه تفاهم نامه برای مشارکت در تحقیقات گروهی:

  1.      با تاکید برقوانین رعایت کد اخلاق
  2.      Authorship
  3.       کپی رایت

5- اطلاع رسانی پروژه های بین المللی که نیاز به مشارکت بین المللی دارند.

6- برگزاری جلسات ادواری و یا از طریق مدیا (واتس آپ، تلگرام و ایمیل) بین اعضای کمیته برای پیش برد اهداف

7- تهیه گزارش فعالیت های انجام شده هر شش ماه و ارائه به گروه و هیات مدیره

8- بررسی وضعیت موجود نفرولوژی (تعداد همکاران، وظایف محوله، انتظارات، و تعیین فرصت ها و محدودیت ها)

9- مشارکت در تهیه گایدلاین های مبتنی بر شواهد ایران