شرح وظايف کمیته امور شهرستانها و ارتباطات:

هدف کلی: جلب مشارکت نفرولوژیست ها و بیماران نارسایی مزمن کلیه، بیماران دیالیزی و پیوندی و شرکتها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی و مردم نهاد و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، انجمن حمایت از بیماران کلیوی و سازمانهای بیمه گر در اجرای برنامه های پیشنهادی به منظور به حداقل رساندن ابتلا افراد به نارسایی مزمن کلیه و ایجاد زندگی سالمتر برای کلیه آحاد مردم با یا بدون فاکتورهای تهدید کننده سلامتی کلیه و اجرا نمودن برنامه های انجمن

۱- معرفی یک نفر نفرولوژیست در هر استان به نمایندگی از سوی جامعه نفرولوژی آن استان به انجمن نفرولوژی بمنظور ارتباط با جامعه نفرولوژی آن استان

2- ارتباط با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی

3- ارتباط با صدا و سیما بمنظور تولید برنامه های آموزشی برای آحاد مردم

4- ارتباط با هنرمندان به منظور آگاهی دادن به آحاد جامعه در قالب فیلم کوتاه، شعر، ترانه، تئاتر و ....

5- استفاده از کمک های مردمی و جلب مشارکت ایشان برای اجرای برنامه های در دست اقدام

6- استفاده از نظرات بیماران کلیوی، دیالیزی، پیوندی، اهدا کنندگان کلیه، فامیل و دوستان درجه اول بیماران کلیوی و اهداکنندگان کلیه

7- معرفی پرستاران شاغل که بنحوی در امر آموزش و مراقبت بطور فعال شراکت دارند در واحدهای دیالیز، بخش های پیوند کلیه و بخش های نفرولوژی

8- جلب مشارکت شرکت های تولید کننده و وارد کننده دارو و تجهیزات نفرولوژیک