کرسنتها در بیماران کلیوی

وبینار کرسنتها در بیماران کلیوی، پنجشنبه 16 مرداد از ساعت 16 الی 18 برگزار می گردد.

سخنرانان: دکتر میترا مهرآزما (پاتولوژیست)، دکتر شهرزاد عصاره، دکتر جمشید روزبه، دکتر مریم حامی (نفرولوژیست)

اسپانسر: شرکت دارویی استلاس و فایزر

برنامه علمی:

نظر خود را درج نمایید