وبینار کووید 19 و پیوند کلیه، 1 و 2 خرداد

وبینار COVID-19 و پیوند کلیه، ۱و۲ خرداد ۹۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله برگزار میگردد. برنامه علمی و راهنمای دسترسی به وبینار در ادامه قابل مشاهده است.

برنامه علمی

اول خرداد

دوم خرداد

راهنمای دسترسی به برنامه

نظر خود را درج نمایید