وبینار پولیوماویروس در پیوند اعضاء

وبینار ‍‍پولیوما ویروس در پیوند اعضاء

پنجشنبه 07 اسفندماه از ساعت 17 الی 19 برگزار خواهد شد.

سخنرانان: دكتر مسعود خسروی، دكتر حسن ارگانی، دكتر علیرضا صادقی پور (پاتولوژیست)، دكتر الهام رمضان زاده

اسپانسر: شركت سیناژن (ارکید فارمد)

 برنامه علمي

 

 (به زودی بارگذاری خواهد شد)سوالات وبینار

 

اسلایدهای وبینار (به زودی بارگذاری خواهد شد)

 

فیلم سخنرانی (به زودی بارگذاری خواهد شد)

نظر خود را درج نمایید