وبینار فشارخون، ویژه متخصصین داخلی و پزشکان عمومی

وبینار فشارخون ویژه متخصصین داخلی و پزشکان عمومی، پنجشنبه و جمعه 13-14 شهریور از ساعت 10 الی 12 برگزار می گردد.

سخنراناندکتر محسن نفر، دکتر ایوب پزشگی، دکتر فریبا صمدیان، دکتر زهرا شفیعی، دکتر عطیه مخلوق، دکتر مسعود خسروی، دکتر فرحناز دادرس، دکتر کتایون صمدی، دکتر سمیرا طبیبان، دکتر عاطفه آموزگار

 

اسلاید سخنرانان:

دکتر ایوب پزشگی

دکتر فریبا صمدیان

دکتر زهرا شفیعی

دکتر عطیه مخلوق

دکتر مسعود خسروی

دکتر فرحناز دادرس

دکتر کتایون صمدی

دکتر سمیرا طبیبان

دکتر عاطفه آموزگار

 

برنامه علمی

کد برنامه: پنجشنبه ۱۵۶۵۳۴ / جمعه ۱۵۶۵۳۹

پلتفرم برنامه پخش وبینار: 

     برنامه پنجشنبهhttps://www.skyroom.online/ch/iranian_society_of_nephrology/htn-webinar-1st-session-irsn

     برنامه جمعهhttps://www.skyroom.online/ch/iranian_society_of_nephrology/htn-webinar-2st-session-irsn

 

سوالات آزمون:

     برنامه پنجشنبه

     برنامه جمعه

نظر خود را درج نمایید