وبینار سندرم کاردیورنال

وبینار سندرم کاردیورنال، با همکاری انجمن نارسایی قلب ایران پنجشنبه 23 مرداد از ساعت 18 الی 20 برگزار می گردد.

سخنراناندکتر احمد امین ، دکتر نسیم نادری (کاردیولوژیست)، دکتر امیراحمد نصیری (نفرولوژیست)، دکتر امیر کازوری (دانشگاه فلوریدا)

اسپانسر: شرکت دارویی اکتوور

برنامه علمی:

نظر خود را درج نمایید