وبينار COVID-19 و بيماريهاي كليه

وبينار COVID-19 و بيماريهاي كليه در تاريخ 11 ارديبهشت 99 برگزار مي گردد.

سخنرانان: دكتر بهزاد عين الهي، دكتر شهرزاد عصاره، دكتر مسعود خسروي، دكتر شيوا سموات، دكتر فاطمه يساري (نفرولو‍ژيست)، دكتر طالبي طاهر (متخصص عفوني)

برنامه علمي

نظر خود را درج نمایید