هجدهمین کنگره بین المللی نفرولوژی، دیالیز و پیوند (ایران-تهران- بصورت مجازی)

هجدهمین کنگره بین المللی نفرولوژی، دیالیز و پیوند (بصورت مجازی) ‍‍

پنجشنبه 29 مهر الی یکشنبه 02 آبان ماه 1400 

سخنرانان: به زودی اعلام میگردد

برنامه علمي

 

نظر خود را درج نمایید