مراقبتهای کلیوی در عبور از کودکی به بزرگسالی

وبینار مراقبتهای کلیوی در عبور از کودکی به بزرگسالی، پنجشنبه 30 مرداد از ساعت 16 الی 18 برگزار می گردد.

سخنراناندکتر نکیسا هومن، دکتر مژگان مظاهری، دکتر بنفشه آراد، دکتر مریم شفیعی ثابت، دکتر سیمین صادقی بجد

اسپانسر: شرکت دارویی نوارتیس

برنامه علمی:

نظر خود را درج نمایید