برنامه كامل سمينارهاي ماهيانه انجمن در سال 1398

 

17 مردادماه 98، انکونفرولوژی

 برنامه علمی

دکتر امیراحمد نصیری

دکتر فاضل الهی

دکتر حسن ارگانی

دکتر معصومه محکم

دکتر میرپور

دکتر منیرالسادات حاکمی

دکتر فرهاد سمیعی

دکتر شاهرخ عزت زادگان

دکتر سروش راد

28 تيرماه 97، تازه هاي بيماريهاي گلرومرولي

برنامه علمي

اسلايدهاي سخنراني:

دكتر عصمت عبدالله پور

دكتر اميراحمد نصيري 1

دكتر اميراحمد نصيري 2

دكتر مريم ميري

دكتر فاطمه يعقوبي

دكتر فاطمه يساري

دكتر فرحناز پاشا

 

06 تیرماه 97؛ معایب و مزایای پیوند از دهنده زنده

برنامه علمی

اسلایدهای سخنرانی:

دکتر امیرحسام علیرضایی

دکتر حسن ارگانی

دکتر ساناز دهقان

دکتر بهزاد عین الهی

دکتر شاهرخ عزت زادگان

دکتر شهرزاد عصاره

 

 

برنامه کامل سمینارهای ماهیانه انجمن در سال 1397

 

25 بهمن ماه 97؛ دیالیز صفاقی و تازه های پریتونیت

برنامه علمی

اسلايدهاي سخنراني:

دكتر ايرج نجفي

دكتر نادر نوري ماجلان

دكتر سينكي

دكتر سودابه علاتاب

 

27 دیماه 97؛ انتخاب دهنده مناسب و تطابق با گیرنده پیوند کلیه

برنامه علمی

 اسلایدهای سخنرانی:

دکتر علی مومنی

دکتر سحر وحدت

دکتر آلاله قیصری

دکتر شهرزاد شهیدی

 

3 آبانماه 97؛ بیماریهای کلیوی با منشا ایمنی

برنامه علمی

اسلایدهای سخنرانی:

دکتر فرخ لقا احمدی

دکتر حسن ارگانی

دکتر انوشه حقیقی

دکتر منیرالسادات حاکمی

دکتر امیراحمد نصیری

دکتر شهرزاد عصاره

دکتر طیبه سلیمانیان

 

25 مردادماه 97؛ ترومبوتیک میکروآنژیوپاتیک

برنامه علمی

اسلایدهای سخنرانی:

دکتر بهاره مرغوب

دکتر محمد سعد فرقانی

دکتر شهلا احمدی

دکتر نکیسا هومن

 

28 تیرماه 97؛ ایمونولوژی پیوند

برنامه علمی

اسلایدهای سخنرانی:

دکتر فاطمه پوررضاقلی

دکتر اقلیم نعمتی

دکتر روستانگ

دکتر بهزاد عین الهی

دکتر یدالله شکیبا 1

دکتر یدالله شکیبا 2

 

 31 خردادماه 97؛ کفایت همودیالیز

برنامه علمی

اسلایدهای سخنرانی:

دکتر امیرحسام علیرضایی

دکتر شاهرخ عزت زادگان

دکتر نکیسا رسایی

 

اردیبهشت ماه 97؛ کلیه در شرایط بحرانی

برنامه علمی

اسلایدهای سخنرانی:

دکتر الهام رمضان زاده

دکتر حسن ارگانی

دكتر مسعود خسروي (هموپرفيوژن)

دكتر مسعود خسروي (مونيتورينگ عملكرد كليه)

دكتر محمد حقيقي

دكتر پگاه آقاجانزاده

دكتر شكوفه ساوج

دكتر يلدا حقدار

دكتر علي منفرد

دكتر بهروز برومند

دكتر ايرج نجفي

دكتر كيوان گوهري مقدم