***برنامه كامل سمينارهاي ماهيانه انجمن در سال 1399***

برنامه از طریق سایت ISN جهت فارسی زبانان منطقه بصورت آفلاین و ارائه فیلم سخنرانیها پخش میشود.

 


  

وبینار "پولموناري رنال سندرم"پنجشنبه 11 آبان ماه، ساعت 11 الی 13 برگزار شد.

 

سخنرانان: دکتر فاطمه يساري (نفرولوژیست)، دکتر فرين رشيد فرخي (نفرولوژیست)، دکتر مريم ميرعنايت (فوق تخصص ريه)، دکتر عاطفه فخاريان (فوق تخصص ريه)

 

فیلم سخنرانی های وبینار

 

اسلاید سخنرانان

دکتر مريم ميرعنايت (فوق تخصص ريه)

دکتر عاطفه فخاريان (فوق تخصص ريه)

دكتر فرين رشيد فرخي (نفرولو‍يست)

دكتر فاطمه يساري (نفرولو‍يست)

 

سوالات آزمون وبينار

 


  

 پوستر و برنامه 

وبینار سراسری انجمن "مشاوره ها در نفرولوژی" 29-30 آبان و 6-7 آذرماه، ساعت 14-20 برگزار شد.

 

سخنرانان: 

روز اول (29 آبان-جلسه 1): دکتر محمدعلی شفیعی (نفرولوژیست-دانشگاه تورنتو کانادا)، دکتر میترا مهراد (نفرولوژیست)، دکتر فرحناز دادرس (نفرولوژیست)، دکتر سیما عابدی آذر (نفرولوژیست)

روز اول (29 آبان-جلسه 2): دکتر اصغر رستگار (نفرولوژیست، دانشگاه Yale آمریکا)، دکتر محمدرضا خاتمی (نفرولوژیست)، دکتر امیرحسین میلادی پور (نفرولوژیست)، دکتر حمید سامی مقام (نفرولوژیست)

روز دوم (30 آبان-جلسه 1): دکتر شاهرخ عزت زادگان (نفرولوژیست)، دکتر شکوفه ساوج (نفرولوژیست)، دکتر منیرالسادات حاکمی (نفرولوژیست)، دکتر بهزاد عین الهی (نفرولوژیست) 

روز دوم (30 آبان-جلسه 2): دکتر شیوا سموات (نفرولوژیست)، دکتر جمشید روزبه (نفرولوژیست)، دکتر هوشنگ سندگل (نفرولوژیست)، دکتر نوشین دلیلی (نفرولوژیست)

روز سوم (6 آذر-جلسه 1): دکتر نرگس سادات زاهد (نفرولوژیست)، دکتر فرین رشید فرخی (نفرولوژیست)، دکتر مسعود خسروی (نفرولوژیست)، دکتر امیراحمد نصیری (نفرولوژیست)

روز سوم (6 آذر-جلسه 2): دکتر فرزانه سادات مینو (نفرولوژیست)، دکتر فریبا صمدیان (نفرولوژیست)، دکتر عباس اطمینان (نفرولوژیست)

روز چهارم (7 آذر-جلسه 1): دکتر عاطفه آموزگار (نفرولوژیست)، دکتر فرشید حق وردی (نفرولوژیست)، دکتر شهرزاد شهیدی (نفرولوژیست)، دکتر زهرا شفیعی (نفرولوژیست)

روز چهارم (7 آذر-جلسه 2): دکتر سمیرا طبیبان (نفرولوژیست)، دکتر فروغ سبزقبایی (نفرولوژیست)، دکتر فاطمه پوررضاقلی (نفرولوژیست)، دکتر رقیه اکبری (نفرولوژیست)

 

فیلم سخنرانی های وبینار:

1 مشاوره نفرولوژی در اختلالات الکترولیتی و اسید و باز (1)

2 مشاوره نفرولوژی در اختلالات الکترولیتی و اسید و باز (2)-بخش اول

2 مشاوره نفرولوژی در اختلالات الکترولیتی و اسید و باز (2)-بخش دوم

3 مشاوره نفرولوژی در بیماریهای سیستمیک-بخش اول

3 مشاوره نفرولوژی در بیماریهای سیستمیک-بخش دوم

4 مشاوره های جراحی در پیوند کلیه-بخش اول

4 مشاوره های جراحی در پیوند کلیه- بخش دوم

5 مشاوره های نفرولوژی در بخش مراقبتهای ویژه-بخش اول

5 مشاوره های نفرولوژی در بخش مراقبتهای ویژه-بخش دوم

6 مشاوره های جرحی در بیماری مزمن کلیه

7 مشاوره های نفرولوژی در بیماران قلبی-بخش اول

7 مشاوره های نفرولوژی در بیماران قلبی-بخش دوم

8 مشاوره های نفرولوژی در بیماریهای زنان و زایمان-بخش اول

8 مشاوره های نفرولوژی در بیماریهای زنان و زایمان-بخش دوم

 

فایل الکترونیک کتاب وبینار

 

اسلاید سخنرانان (بترتیب ارائه):

دکتر محمدعلی شفیعی

دکتر میترا مهراد

دکتر فرحناز دادرس

دکتر سیما عابدی آذر

دکتر اصغر رستگار

دکتر محمدرضا خاتمی

دکتر امیرحسین میلادی پور

دکتر حمید سامی مقام

دکتر شاهرخ عزت زادگان

دکتر شکوفه ساوج

دکتر منیرالسادات حاکمی

دکتر بهزاد عین الهی 

دکتر شیوا سموات

دکتر جمشید روزبه

دکتر هوشنگ سندگل

دکتر نوشین دلیلی

دکتر نرگس سادات زاهد

دکتر فرین رشید فرخی

دکتر مسعود خسروی

دکتر امیراحمد نصیری

دکتر فرزانه سادات مینو

دکتر فریبا صمدیان

دکتر عباس اطمینان

دکتر عاطفه آموزگار

دکتر فرشید حق وردی

دکتر شهرزاد شهیدی

دکتر زهرا شفیعی

دکتر سمیرا طبیبان

دکتر فروغ سبزقبایی

دکتر فاطمه پوررضاقلی

دکتر رقیه اکبری

 

سوالات آزمون وبينار:

1 مشاوره نفرولوژی در اختلالات الکترولیتی و اسید و باز (1)

2 مشاوره نفرولوژی در اختلالات الکترولیتی و اسید و باز (2)

3 مشاوره نفرولوژی در بیماریهای سیستمیک

4 مشاوره های جراحی در پیوند کلیه

5 مشاوره های نفرولوژی در بخش مراقبتهای ویژه

6 مشاوره های جرحی در بیماری مزمن کلیه

7 مشاوره های نفرولوژی در بیماران قلبی

8 مشاوره های نفرولوژی در بیماریهای زنان و زایمان

 


  

وبینار "همودیالیز و دیالیز در منزل" شنبه 26 مهرماه، ساعت 18 الی 20 برگزار شد.

 

سخنرانان: دکتر عصمت عبداله پور (نفرولوژیست)، دکتر ایرج نجفی (نفرولوژیست)، دکتر حسن ارگانی (نفرولوژیست)، دکتر ورشاسب برومند (نفرولوژيست، تگزاس آمریکا)

 

فیلم سخنرانی های وبینار

 

اسلاید سخنرانان

دکتر ورشاسب برومند (نفرولوژیست) 

 

سوالات آزمون وبينار

 


  

وبینار "آنتي كواگولانتها-Anti-Coagulants" پنجشنبه 15 آبانماه، ساعت 16 الی 18 برگزار شد.

 

سخنرانان: دکتر زهرا شفيعي (نفرولوژیست)، دکتر فاطمه يساري (نفرولوژیست)، دکتر سميرا طبيبان (نفرولوژیست)، دکتر پرهام صادقيپور (كارديولوژيست)، دكتر آزيتا طلاساز (كارديولوژيست)

 

فیلم سخنرانی های وبینار

 

اسلاید سخنرانان

دکتر زهرا شفيعي (نفرولوژیست) 

دکتر فاطمه يساري (نفرولوژیست)

دکتر سميرا طبيبان (نفرولوژیست)

دكتر پرهام صادقيپور (كارديولوژيست)

دكتر آزيتا طلاساز (كارديولوژيست)

 

سوالات آزمون وبينار

 


 

وبینار "CNI Inhibitors in Kidney Transplant" پنجشنبه 24 مهرماه، ساعت 08 الی 10 برگزار شد.

 سخنرانان: دکتر شهرزاد عصاره، دکتر فرحناز دادرس، دکتر هوشنگ سندگل، دکتر بهاره مرغوب (نفرولوژیست)

 

فیلم سخنرانی های وبینار

 


  

 

وبینار "مراقبتهای بحرانی کلیه-Critical Care Nephrology" پنجشنبه 03 مهرماه، ساعت 17 الی 19 (َSeptember 24, 2020) برگزار شد.

برنامه از طریق سایت ISN جهت فارسی زبانان منطقه بصورت آفلاین و ارائه فیلم سخنرانیها پخش میشود.


 سخنرانان: دکتر مسعود خسروی (نفرولوژیست)، دکتر پگاه آقاجان زاده (نفرولوژیست)، دکتر امیراحمد نصیری (نفرولوژیست)، دکتر امیر کازری (نفرولوژیست، دانشگاه فلوریدا)

 

فیلم سخنرانی های وبینار

 

اسلاید سخنرانان

دکتر مسعود خسروی (نفرولوژیست) 

دکتر پگاه آقاجان زاده (نفرولوژیست)

دکتر امیر کازری (نفرولوژیست، دانشگاه فلوریدا)

 

سوالات آزمون وبينار

 


  

 

وبینار "فشارخون، ویژه متخصصان داخلی و پزشکان عمومی" پنجشنبه و جمعه 13 و 14 شهریورماه، ساعت 10 الی 12 (َSeptember 03-04, 2020) 

برنامه از طریق سایت ISN جهت فارسی زبانان منطقه بصورت آفلاین و ارائه فیلم سخنرانیها پخش میشود.

برنامه علمی

 

سخنرانان: دکتر محسن نفر، دکتر ایوب پزشگی، دکتر فریبا صمدیان، دکتر عطیه مخلوق، دکتر زهرا شفیعی، دکتر مسعود خسروی، دکتر فرحناز دادرس، دکتر کتایون صمدی، دکتر عاطفه آموزگار، دکتر سمیرا طبیبان 

 

فیلم سخنرانی های وبینار

دکتر محسن نفر (رئیس انجمن نفرولوژی ایران)

دکتر ایوب پزشگی (هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان) 

دکتر فریبا صمدیان (هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

دکتر عطیه مخلوق (هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران)

دکتر زهرا شفیعی (هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران)

دکتر مسعود خسروی (هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان)

دکتر فرحناز دادرس (هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران)

دکتر کتایون صمدی (هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

دکتر سمیرا طبیبان (هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران)

دکتر عاطفه آموزگار (هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران) - سوال و جواب

 

اسلاید سخنرانان

دکتر ایوب پزشگی (هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان) 

دکتر فریبا صمدیان (هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

دکتر عطیه مخلوق (هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران)

دکتر زهرا شفیعی (هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران)

دکتر مسعود خسروی (هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان)

دکتر فرحناز دادرس (هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران)

دکتر کتایون صمدی (هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

دکتر سمیرا طبیبان (هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران)

دکتر عاطفه آموزگار (هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران)

 

سوالات آزمون وبينار: 

روز اول

روز دوم

 


 

 

وبینار "مراقبتهای کلیوی در گذر از کودکی به بزرگسالی" پنجشنبه 30 مردادماه، 16 الی 18 (َAugust 20, 2020) 

 برنامه از طریق سایت ISN جهت فارسی زبانان منطقه بصورت آفلاین و ارائه فیلم سخنرانیها پخش میشود.

 برنامه علمی

 

دبیر و گرداننده وبینار: دکتر نکیسا هومن

سخنرانان: دکتر نکیسا هومن، دکتر بنفشه آراد، دکتر مژگان مظاهری، دکتر مریم شفیعی ثابت، دکتر سیمین صادقی
اسپانسر: شرکت دارویی نوارتیس

 

فیلم سخنرانی های وبینار

 

اسلاید سخنرانان

دکتر نکیسا هومن

دکتر بنفشه آراد

دکتر مژگان مظاهری

دکتر مریم شفیعی ثابت

دکتر سیمین صادقی

 

سوالات آزمون وبینار

 


 

 

وبینار "کاردیورنال سندرم" پنجشنبه 23 مردادماه، 18 الی 20 (َAugust 13, 2020) 

 برنامه از طریق سایت ISN جهت فارسی زبانان منطقه بصورت آفلاین و ارائه فیلم سخنرانیها پخش میشود.

 برنامه علمی

 

دبیر و گرداننده وبینار: دکتر امیراحمد نصیری

سخنرانان: دکتر احمد امین، دکتر نسیم نادری (کاردیولوژیست)، دکتر امیراحمد نصیری (نفرولوژیست)، دکتر امیر کازوری (نفرولوژیست، دانشگاه فلوریدا)
اسپانسر: شرکت دارویی اکتوور

 

فیلم سخنرانی های وبینار

دکتر محسن نفر (رئیس انجمن نفرولوژی ایران)

دکتر امیر کازوری (نفرولوژیست)

دکتر امیراحمد نصیری (نفرولوژیست)

دکتر احمد امین (کاردیولوژیست)

دکتر نسیم نادری (کاردیولوژیست)

 بحث گروهی، سوال و جواب

 

اسلاید سخنرانان

دکتر امیر کازوری (نفرولوژیست)

دکتر امیراحمد نصیری (نفرولوژیست)

دکتر احمد امین (کاردیولوژیست)

دکتر نسیم نادری (کاردیولوژیست)

 

سوالات آزمون وبینار

 


 

 

وبینار "کرسنتها در بیماریهای گلومرولی" پنجشنبه 16 مردادماه، 16 الی 18 (َAugust 06, 2020) 

 برنامه از طریق سایت ISN جهت فارسی زبانان منطقه بصورت آفلاین و ارائه فیلم سخنرانیها پخش میشود.

 برنامه علمی

 

دبیر و گرداننده وبینار: دکتر شهرزاد عصاره

سخنرانان: دکتر جمشید روزبه، دکتر شهرزاد عصاره، دکتر میترا مهرآزما، دکتر مریم حامی
اسپانسر: شرکت دارویی استلاس، شرکت دارویی فایزر

 

فیلم سخنرانی های وبینار

دکتر شهرزاد عصاره (مقدمه)

دکتر جمشید روزبه (نفرولوژیست)

دکتر شهرزاد عصاره (نفرولوژیست)

دکتر مریم حامی (نفرولوژیست)

دکتر میترا مهرآزما (پاتولوژیست)

بحث گروهی، سوال و جواب

 

سوالات آزمون وبینار

 

اسلاید سخنرانان:

دکتر شهرزاد عصاره (دبیر انجمن و وبینار)-مقدمه

دکتر جمشید روزبه (نفرولوژیست)

دکتر میترا مهرآزما (پاتولوژیست)

دکتر شهرزاد عصاره (نفرولوژیست)

دکتر مریم حامی (نفرولوژیست)

 


وبینار "اختلالات استخوانی در بیماریهای کلیه" پنجشنبه 19 تیرماه، 9 الی 12 (July 09, 2020) 

 برنامه از طریق سایت ISN جهت فارسی زبانان منطقه اطلاع رسانی شده است.

 برنامه علمی

 کد برنامه بازآموزی: ۱۵۵۳۹۹

دبیر و گرداننده وبینار: دکتر شهرزاد عصاره
سخنرانان: دکتر هوشنگ سندگل، دکتر سپیده حاجیان، دکتر مژده ذبیحی یگانه
اسپانسر: شرکت سیناژن
لینک وبینار:
https://www.skyroom.online/ch/orchidit/nephrology

 توجه: لطفا ابتدا در سامانه آموزش مداوم ثبت نام نمایید. سپس اپلیکیشن cmequiz را دانلود کرده تا پس از پایان وبینار تا ۴۸ ساعت به سوالات پاسخ داده و کسب امتیاز بفرمایید.

فیلم سخنرانی های وبینار:

دکتر شهرزاد عصاره (مقدمه)

دکتر هوشنگ سندگل

دکتر مژده ذبیحی

دکتر سپیده حاجیان

معرفی کیس، بحث گروهی، سوال و جواب

 

سوالات آزمون وبینار

 

اسلاید سخنرانان:

دکتر شهرزاد عصاره (دبیر انجمن و وبینار)-مقدمه

دکتر هوشنگ سندگل (نفرولوژیست)

دکتر مژده ذبیحی یگانه (روماتولوژیست)

دکتر سپیده حاجیان (نفرولوژیست)

 


11 ارديبهشت 99، وبينار "COVID-19 و بيماريهاي كليه"

برنامه علمي

لينك فيلم وبينار، بخش اول: سخنراني مقدماتي سخنرانان (سایت آپارات)

لينك فيلم وبينار، بخش اول: سخنراني مقدماتي سخنرانان (سایت تماشا)

لينك فيلم وبينار، بخش دوم: بحث گروهي و پاسخ به سوالات (سایت آپارات)

لينك فيلم وبينار، بخش دوم: بحث گروهي و پاسخ به سوالات (سایت تماشا)

اسلاید- دكتر شهرزاد عصاره

اسلاید- دكتر شیوا سموات

 

 

***برنامه كامل سمينارهاي ماهيانه انجمن در سال 1398***

17 و 18 بهمن ماه 1398، کارگاه نقد و داوری مقالات 

برنامه علمی

اسلایدهای کارگاه، دکتر پیام کبیری (دکترای آمار و اپیدمیولوژی) {فایل فشرده همه اسلایدها و تمرینات}

توجه: بدلیل تعدد فایل ها، فایل بصورت فشرده قرار داده شده است و می بایست در ابتدا با برنامه مانند Winrar از حالت فشرده خارج شود.

لینک جهت دانلود برنامه Winrar

لینک فیلم های کارگاه: 

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

بخش پنجم 

بخش ششم

بخش هفتم

بخش هشتم

بخش نهم

بخش دهم

 

 26 دیماه 98، دیالیز صفاقی

برنامه علمی

اسلايدهاي سخنرانان:

دكتر خديجه مخدومي

دكتر فرين رشيد فرخي

دكتر شاهرخ عزت زادگان

دكتر فرخ لقا احمدي

 

28 آذرماه 98، چاقي و كليه

برنامه علمي

اسلايدهاي سخنرانان:

دكتر فرهاد خوشجو

دكتر پگاه آقاجانزاده

دكتر محمد محمدي

دكتر ناهيد هاشمي مدني

دكتر سعيد صفري

 

25 مهرماه 98، CKD-MBD

برنامه علمي

اسلايدهاي سخنرانان:

دكتر مريم ميري

دكتر فيروزه معين زاده

دكتر الهام رمضان زاده

دكتر مريم شفيعي ثابت

دكتر مژده ذبيحي (روماتولوژيست)

 

 17 مردادماه 98، انکونفرولوژی

 برنامه علمی

اسلايدهاي سخنرانان:

دکتر امیراحمد نصیری

دکتر فاضل الهی

دکتر حسن ارگانی

دکتر معصومه محکم

دکتر میرپور

دکتر منیرالسادات حاکمی

دکتر فرهاد سمیعی

دکتر شاهرخ عزت زادگان

دکتر سروش راد

 

28 تيرماه 98، تازه هاي بيماريهاي گلرومرولي

برنامه علمي

اسلايدهاي سخنرانان:

دكتر عصمت عبدالله پور

دكتر اميراحمد نصيري 1

دكتر اميراحمد نصيري 2

دكتر مريم ميري

دكتر فاطمه يعقوبي

دكتر فاطمه يساري

دكتر فرحناز پاشا

 

06 تیرماه 98؛ معایب و مزایای پیوند از دهنده زنده

برنامه علمی

اسلایدهای سخنرانان:

دکتر امیرحسام علیرضایی

دکتر حسن ارگانی

دکتر ساناز دهقان

دکتر بهزاد عین الهی

دکتر شاهرخ عزت زادگان

دکتر شهرزاد عصاره

 

 

برنامه کامل سمینارهای ماهیانه انجمن در سال 1397

 

25 بهمن ماه 97؛ دیالیز صفاقی و تازه های پریتونیت

برنامه علمی

اسلايدهاي سخنراني:

دكتر ايرج نجفي

دكتر نادر نوري ماجلان

دكتر سينكي

دكتر سودابه علاتاب

 

27 دیماه 97؛ انتخاب دهنده مناسب و تطابق با گیرنده پیوند کلیه

برنامه علمی

 اسلایدهای سخنرانی:

دکتر علی مومنی

دکتر سحر وحدت

دکتر آلاله قیصری

دکتر شهرزاد شهیدی

 

3 آبانماه 97؛ بیماریهای کلیوی با منشا ایمنی

برنامه علمی

اسلایدهای سخنرانی:

دکتر فرخ لقا احمدی

دکتر حسن ارگانی

دکتر انوشه حقیقی

دکتر منیرالسادات حاکمی

دکتر امیراحمد نصیری

دکتر شهرزاد عصاره

دکتر طیبه سلیمانیان

 

25 مردادماه 97؛ ترومبوتیک میکروآنژیوپاتیک

برنامه علمی

اسلایدهای سخنرانی:

دکتر بهاره مرغوب

دکتر محمد سعد فرقانی

دکتر شهلا احمدی

دکتر نکیسا هومن

 

28 تیرماه 97؛ ایمونولوژی پیوند

برنامه علمی

اسلایدهای سخنرانی:

دکتر فاطمه پوررضاقلی

دکتر اقلیم نعمتی

دکتر روستانگ

دکتر بهزاد عین الهی

دکتر یدالله شکیبا 1

دکتر یدالله شکیبا 2

 

 31 خردادماه 97؛ کفایت همودیالیز

برنامه علمی

اسلایدهای سخنرانی:

دکتر امیرحسام علیرضایی

دکتر شاهرخ عزت زادگان

دکتر نکیسا رسایی

 

اردیبهشت ماه 97؛ کلیه در شرایط بحرانی

برنامه علمی

اسلایدهای سخنرانی:

دکتر الهام رمضان زاده

دکتر حسن ارگانی

دكتر مسعود خسروي (هموپرفيوژن)

دكتر مسعود خسروي (مونيتورينگ عملكرد كليه)

دكتر محمد حقيقي

دكتر پگاه آقاجانزاده

دكتر شكوفه ساوج

دكتر يلدا حقدار

دكتر علي منفرد

دكتر بهروز برومند

دكتر ايرج نجفي

دكتر كيوان گوهري مقدم