دویست و یکمین جلسه علمی متوالی انجمن نفرولوژی ایران

دویست و یکمین جلسه علمی متوالی انجمن نفرولوژی ایران
 در تاریخ پنجشنبه 6 بهمن ماه از ساعت 10 الی 12 بصورت مجازی برگزار می گردد.
عنوان: مایع درمانی در بیماران بدحال
دبیر علمی برنامه : دکتر فرین رشیدفرخی
شناسه سامانه آموزش مداوم: 192226
نفرولوژي بالغين: 2امتياز
نفرولوژی اطفال: 2 امتياز
متخصصین داخلی: 2 امتیاز
مراقبت های ویژه: 1.75 امتیاز
متخصص بیهوشی : 1.75 امتیاز
کارشناس پرستاری: 1.75 امتیاز
زمان شروع ثبت نام : چهارشنبه 5 بهمن ماه از ساعت 8 صبح
 
لینک ورود به برنامه :
 
 
نظر خود را درج نمایید