برای مشاهده برنامه کلیک فرمایید.

دویست و دومین جلسه علمی متوالی انجمن نفرولوژی ایران
در تاریخ پنجشنبه 31 فروردین ماه از ساعت 10 الی 12 بصورت مجازی برگزار می گردد.
عنوان: آنکونفرولوژی
دبیر علمی برنامه : دکتر سمیرا طبیبان
شناسه سامانه آموزش مداوم: 195465
نفرولوژي بالغين: 2امتياز
نفرولوژی اطفال: 1.5 امتياز
متخصصین داخلی: 2 امتیاز
خون و سرطان بالغین: 2 امتیاز 
زمان شروع ثبت نام : چهارشنبه 30 فروردین ماه از ساعت 8 صبح
 
لینک ورود به برنامه :

نظر خود را درج نمایید