نحوه برگزاری کارگاه ها در نوزدهمین کنگره بین المللی نفرولوژی، دیالیز و پیوند کلیه انجمن نفرولوژی ایران

همکاران محترم؛
در روز سه شنبه ۲۱ آذر نوزدهمین کنگره بین المللی نفرولوژی، دیالیز و پیوند کلیه انجمن نفرولوژی ایران را با ۳ کارگاه (از ساعت ۸ الی ۱۵:۴۰ ) آغاز خواهیم کرد.
۱- کارگاه ایمونولوژی
۲- کارگاه CRRT
۳-کارگاه نفروپاتولوژی
 
هزینه حضور در هر کارگاه ۳۰۰ هزار تومان و تعداد شرکت کنندگان هر کارگاه به ۳۰ نفر محدود میباشد. 
 
حضور هم زمان در بيش از يك کارگاه مقدور نیست.
 
لطفا هزینه شرکت در کارگاه را به شماره کارت بانک پاسارگاد به نام انجمن نفرولوژی ایران واریز و رسید آن را به همراه نام و نام خانوادگی، کد ملی، شمارۀ موبايل و نام کارگاه مورد نظر برای آقای علیرضا محمود ارسال فرمایید.
 
شماره کارت انجمن نفرولوژی ایران:
 
5022-2913-1808-6889
 
نکته مهم: اولويت ثبت نام در ليست كارگاه با پرداخت كنندگان هزينه تا موعد اعلام شده در سایت ميباشد.
 
باسپاس، 
هیات مدیره انجمن نفرولوژی ایران
نظر خود را درج نمایید