برای مشاهده برنامه کلیک نمایید

وقت بخیر و ایام بکام؛
 
دویست و هشتمین جلسه علمی متوالی انجمن نفرولوژی ایران
در تاریخ پنجشنبه ۲۹ تیر ماه از ساعت 10 الی 12:30 بصورت مجازی برگزار می گردد.
عنوان: دیالیز صفاقی ۲
دبیر علمی برنامه : دکتر مریم حامی
شناسه سامانه آموزش مداوم: 198436
نفرولوژي بالغين: 2 امتياز
نفرولوژی اطفال: 2 امتياز
متخصصین داخلی: 2 امتیاز 
کارشناسی ارشد پرستاری 1.75 امتیاز 
کارشناسی پرستاری 1.75 امتیاز
زمان شروع ثبت نام : چهارشنبه 28 تیر ماه از ساعت 8 صبح
لینک ورود به جلسه:
 

نظر خود را درج نمایید