برای مشاهده برنامه کلیک نمایید

وقت بخیر و ایام بکام؛
 
دویست و هفتمین جلسه علمی متوالی انجمن نفرولوژی ایران
در تاریخ پنجشنبه ۲۲ تیر ماه از ساعت 10 الی 12:30 بصورت حضوری برگزار می گردد.
عنوان: دیالیز صفاقی
دبیر علمی برنامه : دکتر ایرج نجفی
شناسه سامانه آموزش مداوم: 199392
نفرولوژي بالغين: 2 امتياز
نفرولوژی اطفال: 2 امتياز
متخصصین داخلی: 2 امتیاز 
زمان شروع ثبت نام : چهارشنبه 21 تیر ماه از ساعت 8 صبح
جلسه بصورت مجازی نیز پخش خواهد شد.
نظر خود را درج نمایید