بخش نفرولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - مجتمع آموزشی، درمانی و پژوهشی خورشید

آدرس: اصفهان، هشت بهشت، خیابان استانداری

 

رئیس بخش: دکتر شهرزاد شهیدی

مسئول فلوشیپ: دکتر شهرزاد شهیدی

اعضای هیات علمی بخش (بترتیب الفبا): دکتر عبدالامیر عطاپور، دکتر سحر وحدت 

 

معرفی بخش:

بخش نفرولوژی با 15 تخت بستری ، بخش همودیالیز با 15 تخت هپاتیت منفی و 3 تخت هپاتیت مثبت، بخش CAPD  فعال و بخش پیوند با 5 تخت مشغول فعالیت است.

 

برنامه های آموزشی و کوریکولوم بخش:

راند: شنبه لغایت پنجشنبه، 12:30-09:00، بخشهاینفرولوژِی، پیوند، دیالیز و اورژانس 

درمانگاه: یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه (درمانگاه فلو) و چهارشنبه، 13:30-11:00، درمانگاه نفرولوژی

درمانگاه دیالیز صفاقی: چهارشنبه، 12:00-09:00، درمانگاه دیالیز صفاقی

گزارش صبحگاهی: شنبه یکشنبه چهارشنبه، 08:30-07:30، سالن کنفرانس

ژورنال کلوب: شنبه، 09:30-08:30، کلاس درس بخش نفرو

مشاوره: شنبه لغایت پنج شنبه، 14:00-07:30، بخش ها و اورژانس بیمارستان  

 

اسلایدهای آموزشی: ---

 

آرشیو عکس: ---