1- دریافت شماره عضویت انجمن نفرولوژی ایران چگونه است؟

     با تماس با دفتر انجمن، شماره عضویت خود را میتوانید دریافت نمایید.

 

2- نحوه دریافت user name و پسورد از سایت ISN چگونه است؟ 

     الف) ورود به سایت انجمن بین المللی نفرولوژی به آدرس theisn.org

     ب) از گوشه بالا و سمت راست گزینه ISN Member Login را انتخاب نمایید و روی آ« کلیک نمایید.

     ج) در صورت نداشتن user name و پسورد، گزینه Reset Password را انتخاب نمایید.

     د) User name را که ایمیل شما میباشد، وارد نموده و در کوتاهترین زمان ممکن ایمیل جهت تغییر پسورد برای شوا ارسال می گردد.

     ه) از لینک ارسالی به ایمیل شما، پسورد مورد نظر خود را انتخاب و تایید نمایید و با USer و پسورد جدید وارد سایت ISN شوید.

 

3- در صورت مشکل در عضویت ISN چه میشود کرد؟

     با مسئول ثبت نام گروهی ISN خانم گالاگر kbgallagher@theisn.org مکاتبه نمایید یا به دفتر انجمن اطلاع دهید تا راهنمایی لازم انجام گیرد.