اسلایدهای کنگره پیوند؛ سخنرانی های اصلی (Plenary Lectures):

دکتر محمدحسین پورغریب (متخصص پزشكي ورزشي)  

دکتر حسین ایمانی (دكتراي تغذيه)

دکتر ناصر سیم فروش (اورولوژيست)

دکتر بابک شریف کاشانی (كارديولوژيست)

دکتر یدالله شکیبا (ايمونولوژيست)

دکتر بهزاد عین الهی

دکتر شهرزاد شهیدی

دکتر عفت رازقی

 

اسلايدهاي سمپوزيوم هاي نفرولوژي:

دكتر فريبا صمديان

دكتر فرشيد حق وردي

دكتر فاطمه پوررضاقلي

دكتر شاهرخ عزت زادگان

دكتر طاهره ملكوتيان

دكتر فرحناز دادرس

دكتر سيد محمدرضا خاتمي

دكتر حسن ارگاني

دكتر اميرحسين ميلادي پور

دكتر وحيد اسلامي (كارديولوژيست)

 

اسلايدهاي كارگاه توانبخشي:

دكتر كوروش جعفريان (متخصص تغذيه)

دكتر علي اكبر نجاتي صفا (روانپزشك)

دكتر شهرزاد خسروي (متخصص پزشكي ورزشي)

دكتر سيما برنا (متخصص پزشكي ورزشي)

 

اسلايدهاي سمپوزيوم قلب و ريه:

دكتر عليرضا جهانگيري (متخصص بيهوشي قلب)

دكتر سيد محمد مهدوي (كارديولوژيست)

دكتر فرح نقاش زاده (فلوشيپ نارسايي و پيوند قلب)

دكتر فرحناز صادق بيگي (جراح توراكس)

دكتر سپيده تقوي (كارديولوژيست)

دكتر ضرغام حسين احمدي (جراح قلب)

 

اسلايدهاي سمپوزيوم اورولوژي:

دكتر علي طبيبي (اورولوژيست) 

دكتر محمد يزداني (اورولوژيست)

دكتر علي اصغر يارمحمدي (اورولوژيست)

دكتر فرامرز فاضلي (اورولوژيست)

دكتر رضا مهدوي ظفرقندي (اورولوژيست)

دكتر بهزاد عين الهي (نفرولوژيست)

 

اسلايدهاي پنل هاروست:

دكتر عليرضا بخشنده (جراح قلب)

دكتر محسن علي اكبريان (جراح كبد)

دكتر سيد رضا يحيي زاده (اورولوژيست)